GEODETICKÉ PRÁCE

GEOMAL, s.r.o.

GEOMAL, s.r.o.

J.Hertela 284/2
028 01 Trstená
IČO:36416991
IČ-DPH: SK2021790749

GEOMAL Slovensko, s.r.o.

GEOMAL Slovensko, s.r.o.

J.Hertela 284/2
028 01 Trstená
IČO: 36742473
DIČ: 2022329969


Ing. Andrej Mažári

Tel: 0903276955
E-mail: mazari@oravanet.sk

Moje foto

Ing.Juraj Lukačík

Tel: 0905857333
E-mail: lukacik@orava.sk

Vykonávame geodetické a kartografické práce

 • geometrické plány na všetky účely (majetkovoprávne vysporiadanie, ku kolaudácií stavieb, ku vybaveniu hypotéky atď.)
 • polohopisné a výškopisné zameranie
 • vytyčovanie vlastníckych hraníc
 • vytyčovanie stavieb
 • GNSS (GPS) meranie a vytyčovanie
 • porealizačné zameranie objektov
 • identifikácie parciel
 • pozemkové úpravy
 • poradenstvo v oblasti geodézie a katastra nehnuteľností

Ceny našich prác stanovujeme výhradne dohodou!

 • na základe posúdenia existujúcich podkladov, obhliadky terénu a špecifických požiadaviek objednávateľa
 • cenu činnosti, ktorú pre vás máme urobiť, s vami radi prekonzultujeme - osobne, e-mailom alebo telefonicky

Kancelária: J.Hertela 323, 028 01 Trstená - budova Technických služieb, smer Brezovica